Elok Susanti
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Jember, 19 September 1995
Agama: Islam
Pendidikan:
Jurusan:
Status: Guru Tetap
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :

eloksusan95@gmail.com